Regulamin

Działamy nieprzerwanie od 2004 roku angażując się w przeróżne akcje związane z propagowaniem profesjonalnych technik higieny jamy ustnej. Wprowadzaliśmy na polski rynek wyjątkowe produkty marki Curaprox, której jesteśmy dystrybutorem.


Przewodnim hasłem naszej działalności jest motto:


Twój uśmiech jest dla nas najważniejszy!

 

 

W naszym regulaminie nie znajdziesz kruczków zawartych na wielu stronach tekstu - gdyby nie wymogi ustawowe zawarlibyśmy go w tym jednym haśle – Twój uśmiech jest dla nas najważniejszy! Pamiętamy o tym pamiętaj i Ty! Gdy coś pójdzie nie tak skontaktuj się nami.

 

  1. Niniejszy Regulamin, z dnia 24.12.2014, określay zasady korzystania ze Sklepu internetowego dbamozeby.com zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Sklep internetowy, działający pod adresem dbamozeby.com, prowadzony jest przez:
    Indent Dariusz Stępniewski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 205, NIP: 895-137-96-64.
  3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego
  4. Indent Dariusz Stępniewski, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.
  5. Sprawy sporne staramy się rozwiązać polubownie (kontakt) w pozostałych przypadkach będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy ( zgodnie załącznikiem 1 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Indent Dariusze Stępniewski, ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław (kontakt)  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Indent Dariusze Stępniewski, ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław (kontakt), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (zgodnie załącznikiem 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:  Indent Dariusze Stępniewski, ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) 

–    Data zawarcia umowy / nr zamówienia w sklepie

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
Formularz wysłać w formie pisemnej na nasz adres, lub w formie faxy lub poprzez email
(kontakt).

 

 

Prawo odstąpienia od umowy o nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
a)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (dotyczy m.in szczoteczek, past, płynów i innych produktów do higieny jamy ustnej pakowanych w trwałe opakowanie)
b)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
  • Kodeks Cywilny.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel